Expertisedomeinen

Christian CAUWE

 • Bouwrecht: advies en procedures voor bouwheer, aannemer en architect
 • Eigendom en mede-eigendom
 • Handelsrecht, ondernemingsrecht, vennootschappen en contracten
 • VZW
 • Zekerheden, borgstelling
 • Ondernemingsgebonden strafrecht
 • Diverse gerechtelijke mandaten burgerlijke en handelsrechtbanken
 • Bijstand bij het vermijden en oplossen van geschillen voor priv├ępersonen en ondernemingen
 • Arbiter ad hoc

 

Pieter VUYGE

 • Handelsrecht, ondernemingsrecht, vennootschappen en contracten
 • Bouwrecht: advies en procedures voor bouwheer, aannemer en architect
 • Verkeer, verzekeringen en aansprakelijkheid
 • Overheidsopdrachten
 • Vastgoed en projectontwikkeling
 • Bankrecht en consumentenkredieten
 • Huurrecht

 

Evelyne HOSTYN

 • Personen- en familierecht
 • Huurrecht
 • Algemeen handelsrecht
 • Algemeen burgerlijk recht
 • Aannemingsrecht

 

Wij staan u bij in zowel Nederlandstalige als Franstalige procedures. Wij zoeken naar oplossingen, ook waar anderen stoppen.
In dossiers die niet behoren tot onze specialisaties verwijzen wij door naar gespecialiseerde kantoren. Desgewenst ondersteunen wij hierbij graag verder de cli├źnt als tussenschakel.